DỰ ÁN ĐÃ HOÀN THÀNH

Trường Đại học Nha Trang phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp NTU 2019” lần thứ nhất và được tài trợ bởi dự án V2WORK của EU, dự án TEAM – SIE của Hội đồng Anh, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Khánh Hòa và các tổ chức, hiệp hội khác của tỉnh Khánh Hòa

Trường Đại học Nha Trang và Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh Khánh Hòa phối hợp tổ chức Cuộc thi “Môi trường xanh Khánh Hòa

Dự án TEAM-SIE

Chương trình hợp tác giáo dục đại học Việt – Anh (UK-VN HEP) do Hội đồng Anh tài trợ và Trường ĐH Nha Trang chủ trì điều phối chung với sự tham gia của gần 20 đối tác là các trường đại học và doanh nghiệp ở Việt Nam và Vương quốc Anh

HÌNH ẢNH DỰ ÁN